Home > Information of the Ambassador > Previous Ambassadors
Previous Ambassador
Mr. Mu Ping              (1984.02-1986.04) 
 
Mr. Tian Changsong (1986.05-1990.02)
 
Mr. Le Junqing         (1990.02-1990.04)
 
Mr. Lin Tinghai        (1994.06-1997.11)
 
Mr. Chen Laiyuan    (1997.12-2000.06)
 
Mr. Zhang Xianyi     (2000.07-2003.06)
 
Mr. Qiu Bohua        (2003.08-2008.09)
 
Mr. Gao Deyi          (2008.09-2010.12)
 
Mr. Hu Dingxian      (2011.04-2016.03)
 
Mr. Sun Xianghua     (2016.05-2018.09)
 
Mr. Lei Kezhong     (2019.08-         )
 
 
 
 
 
Suggest To A Friend:   
Print